Duiding Horoscoop

In iedere horoscoop (naam cliënt) spelen de volgende elementen een belangrijke rol: Uw sterrenbeeld, of zonneteken: (Tweelingen). Uw ascendantsteken: (Schorpioen). Het teken waar uw Maan zich bevindt: (Leeuw). Het teken waar uw Maansknopen zich bevinden. Uw Noordelijke Maansknoop in (Leeuw) en de Zuidelijke Maansknoop in (Waterman). Tussen (..) is per cliënt anders.

Uw Sterrenbeeld
Uw sterrenbeeld is de plaats waar de zon staat in uw horoscoop en wordt bepaald door de maand waarin u geboren bent. Uw sterrenbeeld geeft informatie over uw meest wezenlijke karaktertrekken. Daarom wordt er zo veel waarde gehecht aan het sterrenbeeld. De horoscoop kent echter nog veel meer belangrijke principes.

Uw Ascendant
Uw ascendant is het sterrenbeeld dat op uw geboortemoment aan de oostelijke horizon stond en wordt dus bepaald door uw geboortetijd en geboorteplaats. Uw ascendant geeft informatie over de wijze waarin u zichzelf in uw omgeving manifesteert en hoe u zich gedraagt als u nieuwe mensen of een nieuwe situatie tegemoet treedt. Ook toont de ascendant welk imago we aanmeten, vaak hoe we ons kleden en hoe we er uit zien. De ascendant is het facet van onze persoonlijkheid dat we het eerste aan de buitenwereld kenbaar maken: de poort is naar ons innerlijk.

Uw Maan
De Maan is een hemellichaam dat sterk ons emotionele leven, onze reacties en onze gevoelsbanden beïnvloedt. Het teken waar de Maan staat geeft aan op welke wijze wij onze gevoelens tonen en hoe wij emotioneel afgestemd zijn door onze eigen kindertijd. We pikken van alles op uit onze leefomgeving en dat heeft een blijvende belangrijke invloed op de wijze waarop wij gevoelens tonen en ontvangen.

De Maansknopen
Er zijn twee Maansknopen. Zij zijn de snijpunten van de banen van Zon en Maan die elkaar steeds weer op twee punten, noordelijk en zuidelijk kruisen. De Maansknopen staan altijd lijnrecht tegenover elkaar en vertegenwoordigen facetten van onszelf waarbij we geneigd zijn in tegenstellingen te denken. Dat komt door ervaringen in onze jeugd waarin we vaak een te extreem Noordknoop gedrag vertoonden en de omgeving zich genoodzaakt zag ons op te voeden tot een Zuidknoop gedrag. In de loop van ons leven adopteren we deze opgelegde waarden en moeten zelfstandig opnieuw leren de Noordknoop op een evenwichtige wijze te realiseren. Daarnaast worden de Maansknopen ook gekoppeld aan vorige levens. De Zuidknoop representeert ervaringen en situaties die we ook nu weer oproepen en moeilijk kunnen loslaten. De Noordknoop representeert situaties waarmee we slechte ervaringen opdeden en die ons beangstigen waardoor we ze onbewust mijden. Onze taak is het evenwicht tussen beide te bereiken.